Phím tắt cực kỳ hữu ích khi sử dụng Internet

STT PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
1 Ctrl + 1 đến 8 Chọn một tab cụ thể đang mở, số thứ tự đánh từ trái sang phải
2 Ctrl + 9 Chuyển đến tab sau cùng
3 Ctrl + Tab Chuyển sang tab tiếp theo, thông thường là tab bên phải
4 Ctrl + Shift + Tab Chuyển sang tab trước đó, thông thường là tab bên trái
5 Ctrl + W, Ctrl + F4 Đóng tab hiện tại
6 Ctrl + Shift + T Mở lại tab cuối cùng vừa đóng
7 Ctrl + T Mở một tab mới
8 Ctrl + N Mở một cửa sổ mới
9 Alt + F4 Đóng cửa sổ hiện tại
10 F5 Tải lại trang
11 Shift + F5 Tải lại trang và xóa cache, tải lại toàn bộ website
12 Ctrl + + Phóng to trang web
13 Ctrl + 0 Trở về tỉ lệ mặc định
14 F11 Chuyển bật/tắt chế độ xem toàn màn hình
15 Ctrl + L Điều hướng đặt con trỏ vào thanh địa chỉ
16 Ctrl + Enter Thêm tiền tố www. và hậu tố .com vào văn bản đã gõ trong thanh địa chỉ, và sau đó mở trang web với tên đầy đủ đó
17 Ctrl + K Điều hướng tới ô tìm kiếm tích hợp sẵn trên trình duyệt
18 Ctrl + H Mở lịch sử duyệt web của trình duyệt
19 Ctrl + J Mở lịch sử Download của trình duyệt
20 Ctrl + D Lưu trang hiện tại đang mở vào Bookmark
21 Ctrl + Shift + Del Mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt web
22 Ctrl + U Mở mã nguồn của trang hiện tại
23 F12 Mở các công cụ phát triển Developer Tools
loading...
Read 38769 times