DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Giải Nhất Tỉnh
Cở sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt –...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Hoàng Bách
Giải Nhì Tỉnh
Hệ thống dạy và học lập trình trực tuyến
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Trần Văn Khoa
Giải Ba Tỉnh
Chương trình tạo ngân hàng câu hỏi và soạn đề trắc nghiệm B&T Pro...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Lê Hoài Sơn
Giải Ba Tỉnh
Bổ sung ngữ nghĩa cho website truyền thống và ứng dụng cho Cổng...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Đặng Văn Chính
Giải Ba Tỉnh
Kỹ thuật thiết kế bài giảng môn toán bằng phần mềm mã nguồn...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Anh Long
Giải Khuyến Khích Tỉnh
LeafPic-Pro Phần mềm xác định thiếu thừa đạm trên cây trồng
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Văn Quy
Giải Khuyến Khích Tỉnh
LoTo- Ứng dụng kết nối khách du lịch với người dân bản...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Hoàng Khánh Quân
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Công nghệ ASP.Net Web Api 2.0 và ứng dụng vào Hệ thống cung cấp dịch...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Đậu Tuấn
Không đạt giải Tỉnh
Ứng dụng khai phá luật kết hợp dự đoán kết quả học tập của...
Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020
Đoàn Công Phúc


 

1  2  3  >|