DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Giải Ba Tỉnh
Chế tạo bạc nano và ứng đụng để đơn giản hóa quy trình nuôi...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Lê Quang Tiến Thịnh
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu khôi phục cảm biến áp điện cho tổ hợp anten của sô na...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Trương Văn Chương
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu gốm không chì định hướng trên...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Lê Đại Vương
Không đạt giải Tỉnh
ĐÁNH GIÁ MIỄN DỊCH VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM VIRUS PARVO Ở CHÓ BẰNG...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020
Phạm Hồng Sơn
Không đạt giải Tỉnh
Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu gốm điện tử không chì...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020
TS. Lê Đại Vương
Giải Khuyến Khích Tỉnh
SẢN XUẤT MÀNG BỌC HỒ TINH BỘT KẾT HỢP NANO BẠC BẢO QUẢN TRỨNG...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020
Lê Quang Tiến Dũng
Giải Nhì Tỉnh
CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG ĂN MÒN TRONG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH ĐỂ...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2020
TRƯƠNG CÔNG NAM
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Phương pháp sản xuất vữa chống thấm gốc xi măng - polyme, hai...
Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2021
Trần Tuấn


 

1  2  >|