DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Giải Nhất Tỉnh
Sản xuất dịch thuỷ phân giàu đạm từ phế phụ phẩm bằng chế...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Trần Thị Thu Hà
Giải Nhì Tỉnh
Ứng dụng AHP và công nghệ GIS để đánh giá mức độ an toàn của...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Hà Văn Hành
Giải Nhì Tỉnh
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Phùng Thị Bích Hòa
Giải Nhì Tỉnh
Công nghệ tận thu vật liệu xây dựng
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Dương Duy Long
Giải Ba Tỉnh
Quy trình công nghệ sản xuất giống Lươn đồng Monopterus albus (Zuiew,...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Trần Vinh Phương
Giải Ba Tỉnh
Phục tráng và phát triển nguồn gen các giống lúa đặc sản địa...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Nguyễn Tiến Long
Giải Ba Tỉnh
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Nguyễn Đăng Độ
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu nuôi tảo silic Skeletonema costatum trong hệ thống kín tại...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên
Giải Ba Tỉnh
Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô loài tràm gió bản địa...
Nông Lâm Ngư Nghiệp - TNMT

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Tôn Thất Ái Tín


 

1  2  3  4  5  6  7  >|