DỮ LIỆU VỀ LĨNH VỰC Giáo dục và các lĩnh vực khác

Giải Nhì Tỉnh
Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Nguyễn Thanh Hùng
Giải Nhì Tỉnh
Nguyễn Cư Trinh, Duy Tân - Hai danh nhân Thừa Thiên Huế tiêu biểu thời...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
PGS.TS. Đỗ Bang
Giải Ba Tỉnh
Sáng tạo Thiết bị thí nghiệm vật lý mới
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Trường Vũ
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu chính sách phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS Nguyễn Thanh Minh
Giải Ba Tỉnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của không gian văn hóa Huế đối với sự...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
TS. Nguyễn Văn Quang
Giải Ba Tỉnh
Ứng dụng đa phương tiện để nâng cao hiệu quả dạy học môn Vật...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Nguyễn Thị Thanh
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Đầu tư khai thác điểm đến E-Park Tam Giang Lagoon trên vùng đầm phá...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Phùng Hữu Kim Quân
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Một số biện pháp giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
ThS. Nguyễn Thị Đoan Trang
Giải Khuyến Khích Tỉnh
Xây dựng mô hình Làng Bích họa để bảo tồn tài nguyên thủy sản...
Giáo dục và các lĩnh vực khác

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2019
Dương Ngọc Phước


 

1  2  3  4  5  6  7  8  >|