Đại hội đại biểu Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • Minh Phong
  • 13-01-2022
  • 391 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 13/01/2022, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     Dự Đại hội có ông Trần Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng hội viên tiêu biểu của Hội KHHGĐ tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Trong thời gian qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, đặc biêt là sự quan tâm, lãnh đạo của Hội KHHGĐ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thành công chung của công tác Dân số - KHHGĐ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho dân nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục về DS/SKSS, gắn truyền thông với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đông dân, vùng dân tộc ít người, vùng có tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn Khu kinh tế - công nghiệp tổ chức truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho công nhân, người lao động,… trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, tạo nguồn cho hoạt động Hội bền vững được chú trọng. Hội luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng đối với đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Hội. Xây dựng sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ, khuyến khích, động viên kịp thời để cán bộ nhân viên trong đơn vị làm việc tích cực, có trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu hội đề ra trong nhiệm kỳ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

     Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, sẽ tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao năng lực tổ chức Hội; Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục; Tăng cường đa dạng hóa các kênh tiếp cận, cung cấp dịch vụ và triển khai các hoạt động vận động nguồn lực, tăng cường thu từ các hoạt động Hội.

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 Thành viên. ThS. Hoàng Thị Tâm tái cử chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Toàn cảnh Đại hội
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM