Khối thi đua các tổ chức xã hội: phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022

  • Cẩm Lai
  • 20-01-2022
  • 401 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 19/01/2022, khối thi đua các đơn vị Tổ chức xã hội đã tổ chức phát động công tác thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2022.

GS TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT, Trưởng khối thi đua Khối các Tổ chức xã hội năm 2022

Khối thi đua các Tổ chức xã hội gồm 12 đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT, Liên hiệp các Hội VHNT, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Hội người khuyết tật -  Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội bảo vệ quyền trẻ em, Hội Khuyến học, Hội Nhà báo, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Luật gia, Hội Đông y. Theo sự phân công của UBND tỉnh, năm 2022 đơn vị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng khối, phó Trưởng khối là Hội Chữ thật đỏ.

Hội nghị đã thảo luận và góp ý cho dự thảo kế hoạch hoạt động và nội dung cam kết thi đua của Khối năm 2022 với mục đích nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Khối để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiến hành tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị trong khối phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

 

Đại diện các đơn vị ký kết

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, cam kết thực hiện tốt kế hoạch và nội dung cam kết của Khối đã đề ra.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM