Sáng 31/12, Hội Đông y tỉnh TT Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026

  • Minh Phong
  • 10-01-2022
  • 385 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những người hành nghề Đông y, Đông dược trên địa bàn tỉnh; Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của TW Hội Đông y Việt Nam; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở ban ngành liên quan, Hội Đông y tỉnh đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, Nghị quyết Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Đông y tỉnh để triển khai các hoạt động, nhằm xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần cùng ngành Y tế trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

     Những năm qua, Hội đã phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch “Chính sách Quốc Gia về Y, Dược học cổ truyền” của tỉnh Thừa Thiên Huế, vận động cán bộ hội viên phát huy thế mạnh của YHCT tăng cường công tác khám chữa bệnh; xây dựng thêm nhiều Chi hội trực thuộc ở các phòng chẩn trị, cơ sở Y tế công lập, số hội viên tăng lên đáng kể nhất là hội viên trẻ. Ngoài ra, Hội luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nghiên cứu, kế thừa, tuyên truyền, vận động công tác biên dịch các tài liệu về YHCT để góp phần bồi dưỡng tay nghề, cập nhật kiến thức cho cán bộ hội viên. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, góp phần bảo tồn và phát huy vốn quý của dân tộc.

     Nhiệm kỳ 2021-2016, Hội Đông y tỉnh tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy, phát triển nền Đông y, một bộ phận của di sản văn hóa của dân tộc; Hiện đại hóa và phát triển mạnh y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

     Đại hội diễn ra thành công với việc bầu ra Ban Chấp hành nhiệm 2021 - 2026 là 37 người. BS. CKII. Đặng Thị Mai Hoa tái cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM